dogoterapia

Zaburzenia integracji sensorycznej. Jak rozpoznać i reagować w przypadku tych zaburzeń?

Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka problemy z koordynacją ruchową lub przetwarzaniem bodźców dotyczących zmysłów, możliwe, że masz do czynienia z zaburzeniami SI.

W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje na temat „zaburzenia integracji sensorycznej”, które pomogą ci zrozumieć i rozpoznać te zaburzenia oraz wskazówki dotyczące możliwych kroków interwencyjnych.

Zaburzenia integracji sensorycznej. Najważniejsze informacje

 1. Zaburzenia integracji sensorycznej to nieprawidłowe przetwarzanie bodźców zmysłowych przez układ nerwowy, co zakłóca codzienne funkcjonowanie i wpływa na naukę, koncentrację oraz interakcje społeczne u dzieci.

 2. Przyczyny zaburzeń SI są wielorakie i mogą obejmować czynniki genetyczne, działanie substancji toksycznych, komplikacje porodowe i inne uwarunkowania środowiskowe.

 3. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej odbywa się poprzez obserwacje i testy kalifornijskie; terapia wymaga indywidualnego podejścia i zaangażowania rodziców, a zakłada rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i reakcji na bodźce czuciowe.

zaburzenia integracji sensorycznej
Zaburzenia integracji sensorycznej [dziecko maluje rękami, rozcierając farbę].

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej, znane również jako zaburzenia przetwarzania sensorycznego, to nieprawidłowe przetwarzanie bodźców zmysłowych przez układ nerwowy, które mogą zakłócać codzienne funkcjonowanie oraz zharmonizowane zdobywanie kolejnych kamieni milowych w rozwoju.

W procesach integracji sensualnej kluczową rolę odgrywają zmysły takie jak:

 • wzrok

 • słuch

 • dotyk

 • równowaga

 • kinestezja

Dzieci z zaburzeniem integracji czuciowej mogą mieć problem z przetwarzaniem bodźców zmysłowych, co może prowadzić do problemów emocjonalnych, trudności z koordynacją ruchową i przetwarzaniem napływających bodźców.

Integracja sensoryczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, który odbiera i interpretuje bodźce zmysłowe. Może to wpływać na zdolność dziecka do nauki, koncentracji, interakcji społecznych, a nawet na zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak ubieranie się czy jedzenie.

Rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej. Zaburzenia SI

Wśród zaburzeń, takich jak zaburzenia SI, wyróżnia się trzy główne kategorie:

 • modulację sensoryczną,

 • zaburzenia ruchowe

 • i różnicowanie sensoryczne.

Zaburzenia modulacji sensorycznej

Objawy zaburzeń sensorycznych, takie jak zaburzenia modulacji sensorycznej, to nadmierna reakcja organizmu na odbierane wrażenia zmysłowe.

To może skutkować przewrażliwieniem na bodźce, takie jak głośne dźwięki, jasne światła lub intensywne zapachy.

Zaburzenia ruchowe

Zaburzenia fizyczne związane są z osłabieniem mechanizmów posturalnych i ograniczeniami w zakresie ruchów celowych.

Osoba z tym zaburzeniem może mieć trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchów, a nawet z wykonywaniem prostych zadań, takich jak zawiązywanie butów.

Zaburzenia różnicowania sensorycznego

Natomiast różnicowanie sensoryczne odnosi się do trudności z rozróżnianiem i interpretacją bodźców sensorycznych. Obejmuje to problemy z precyzyjnym określeniem kierunku i lokalizacji bodźca, a także z odróżnieniem jednego bodźca od drugiego.

W skrajnych przypadkach może to prowadzić do dyspraksji, czyli braku zdolności do planowania i właściwego wykonywania czynności ruchowych.

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej są złożone i obejmują czynniki genetyczne, działanie substancji toksycznych, komplikacje porodowe, długotrwały pobyt w szpitalu, uwarunkowania kulturowe i środowiskowe oraz brak kontaktu z dziećmi. Wśród czynników genetycznych i dziedzicznych, które mogą sprzyjać zaburzeniom integracji zmysłowej, są predyspozycje do nadwrażliwości na bodźce sensoryczne, trudności z koordynacją ruchową lub problemów emocjonalnych.

Ponadto, substancje toksyczne, takie jak przewlekłe przyjmowanie niektórych leków, mogą przyczyniać się do zaburzeń integracji sensualnej, powodując nieprawidłowości w rozwoju neurologicznym.

Inne potencjalne czynniki prowadzące do zaburzeń sensorycznych to mogą być:

 • komplikacje porodowe

 • długi pobyt dziecka w szpitalu

 • uwarunkowania kulturowe i środowiskowe

 • brak kontaktu z innymi dziećmi.

pomoc dziecku
Pomoc dziecku nadwrażliwemu [otwarte dłonie wypuszczające świetliste bańki].

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci

Objawy zaburzeń integracji czuciowej u dzieci obejmują nadwrażliwość na bodźce, niedostateczne reagowanie, trudności z koordynacją, niezręczność społeczną i emocjonalną, a także nadmierną lub niedostateczną aktywność ruchową.

Początkowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej u niemowląt mogą obejmować niepokój, płaczliwość oraz problemy ze ssaniem pokarmu. W miarę wzrostu dziecka objawy mogą ulegać zmianie i obejmować ograniczony repertuar żywieniowy, trudności w znoszeniu zabiegów pielęgnacyjnych, nadmiernie intensywne reakcje na bodźce sensualne, płaczliwość oraz problemy ze zasypianiem.

U dzieci w wieku przedszkolnym objawy mogą obejmować:

 • unikanie nowych zabaw ruchowych

 • nadmierną aktywność

 • ubogi repertuar żywieniowy

 • niespokojność

 • płaczliwość

 • trudności z zaśnięciem

 • trudności z samodzielnym piciem i żuciem.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

Diagnoza zaburzeń SI opiera się na obserwacji dziecka, wywiadzie z rodzicami i testach kalifornijskich, przeprowadzanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Narzędzia diagnostyczne stosowane do diagnozowania zaburzeń SI u dzieci obejmują m.in. testy kalifornijskie, obserwację i wywiad z rodzicami, które umożliwiają precyzyjne określenie celów terapii.

Proces diagnozy SI trwa zazwyczaj 2-3 spotkania. W trakcie pierwszego spotkania terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami i obserwuje dziecko. Następnie przeprowadza testy kalifornijskie, które pomagają ocenić, jak dziecko przetwarza różne bodźce zmysłowe.

Na podstawie tych informacji, terapeuta jest w stanie sporządzić obszerną opinię, która jest następnie omawiana z rodzicami.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej wymaga indywidualnego podejścia i zaangażowania rodziców. Rodzice powinni być zaangażowani w terapię i kontynuować pracę z dzieckiem w domu, wykonując dodatkowe ćwiczenia zgodnie z instrukcjami terapeuty.

Głównym celem terapii jest pomoc dzieciom w rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych i zmniejszeniu objawów poprzez zapewnienie odpowiedniej dawki doznań sensorycznych. Podczas sesji terapeutycznych, terapeuta dostosowuje ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę wiek dziecka, stopień nasilenia objawów i możliwości różnych kombinacji ćwiczeń.

Przykłady ćwiczeń i technik terapeutycznych

W terapii zaburzeń integracji czuciowej stosuje się wiele technik i ćwiczeń. Jedną z nich jest stymulacja sensoryczna, polegająca na pomocy dzieciom w rozwijaniu umiejętności integracji bodźców sensorycznych i nauczeniu ich, jak prawidłowo reagować na różnorodne wrażenia zmysłowe.

Kilkutygodniowy kurs integracji sensorycznej może być doskonałym rozwiązaniem dla rodziców i terapeutów, którzy chcą zgłębić tę metodę.

Techniki oparte na codziennych czynnościach pielęgnacyjnych, takie jak program MAKATON, są również często stosowane w terapii SI. Wykwalifikowany terapeuta SI może z powodzeniem zastosować ten program, który jest skierowany do dzieci z trudnościami w komunikacji, a jego celem jest wspieranie rozwoju mowy i języka poprzez połączenie słów i gestów.

Innym ważnym elementem terapii SI jest praca z rodzicami. Terapeuci powinni dostarczyć rodzicom konkretnych instrukcji dotyczących czynności, które mogą wykonywać w domu z dzieckiem, aby wspomóc terapię i pomóc dziecku w nauce nowych umiejętności.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych

Zaburzenia integracji sensorycznej nie dotyczą tylko dzieci. Mogą one również występować u dorosłych, zwłaszcza jeśli nie zostały zdiagnozowane i leczone w dzieciństwie.

Objawy zaburzeń SI u dorosłych mogą obejmować:

 • trudności z koncentracją

 • nadwrażliwość na bodźce

 • zmęczenie

 • problemy emocjonalne

Te objawy mogą wpływać na zdolność do pracy, nauki, a także na relacje społeczne i emocjonalne.

Ważne jest, aby dorosłe osoby z zaburzeniami SI szukały pomocy u specjalistów, którzy mogą pomóc im zrozumieć i zarządzać swoimi odczuciami.

Podsumowanie

Zaburzenia integracji sensorycznej to poważne i często niedoceniane problemy, które mogą wpływać na codzienne życie dzieci i dorosłych. Wczesna diagnoza i terapia mogą pomóc osobie z zaburzeniem SI lepiej radzić sobie z codziennymi czynnościami, poprawić jakość życia i zapobiec dalszemu rozwojowi objawów.

Choć zaburzenia SI mogą być dla wielu osób wyzwaniem, istnieją skuteczne metody diagnozy i terapii, które mogą pomóc osobom z zaburzeniami SI nauczyć się radzić sobie z codziennymi czynnościami i prowadzić pełne, satysfakcjonujące życie. Pamiętajmy, że każda osoba jest inna i wymaga indywidualnego podejścia terapeuty zajęciowego SI, a zrozumienie i wsparcie są kluczowe w procesie leczenia i rehabilitacji.


Zaburzenia Integracji Sensorycznej – wczesna diagnoza i wsparcie

Jakie są objawy zaburzeń integracji sensorycznej?

Objawami zaburzeń integracji czuciowej mogą być nerwowość, nadpobudliwość, impulsywność oraz trudności z koncentracją i zachowaniem. Niepokój i zmienność nastroju mogą również występować.

Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej?

Dziecko, które ma zaburzenia integracji sensorycznej może wykazywać zachowania polegające na wycofaniu się lub nadmiernym pobudzeniu, co może być niezrozumiałe dla innych dzieci w szkole.

Skąd się biorą zaburzenia sensoryczne u dzieci?

Zaburzenia sensoryczne u dzieci mogą wynikać z niedojrzałości lub niedorozwoju zmysłów, predyspozycji genetycznych oraz działania substancji toksycznych podczas ciąży. Kolejne czynniki to również komplikacje w trakcie porodu.

Czy zaburzenia integracji sensorycznej to autyzm?

Nie, zaburzenia integracji sensorycznej nie są tym samym, co autyzm, choć nadwrażliwość sensoryczna u dzieci może być pierwszym sygnałem autyzmu.

SI, co to znaczy?

Integracja sensoryczna (SI) oznacza umiejętność porządkowania i rozumienia bodźców z otoczenia oraz własnego ciała za pomocą zmysłów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *