Obrazek wyróżniający do artykułu - ulgi dla niepełnosprawnych dzieci. Obraz składa się z dwóch części. Po lewej stronie widać fragmenty dokumentów podatkowych PIT-37, na których znajdują się polskie banknoty i monety. Banknot o nominale 100 złotych oraz kilka monet są wyraźnie widoczne, sugerując temat ulg podatkowych lub wsparcia finansowego. Po prawej stronie zdjęcia znajduje się kobieta, która z czułością pochyla się nad dzieckiem na wózku inwalidzkim. Kobieta jest ubrana w jasny szalik i uśmiecha się do dziecka. Dziecko ma na sobie kolorowe ubranie: niebieską kurtkę i zielone spodnie, i siedzi na wózku inwalidzkim z tacką na kolanach. Scena sugeruje opiekę, troskę i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Cały obraz przedstawia temat ulg i wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych.

Poznaj ulgi dla niepełnosprawnych dzieci, z których skorzystasz

Niepełnosprawność dziecka wywraca życie rodziny do góry nogami. Pojawiają się nowe nieprzewidziane wydatki oraz inne wyzwania dotyczący leczenia i rehabilitacji, które są kosztowne i wymagają wielu wyrzeczeń. W związku z tym, aby pomóc dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom przewidziano szereg ulg, z których możecie skorzystać, jeśli mieszkacie na terenie Polski.

Przeanalizowaliśmy najistotniejsze ulgi dla niepełnosprawnych dzieci, które dotyczą finansów oraz życia społecznego. Poprowadzimy Cię krok po kroku od ulg podatkowych, przez ulgi na bilety aż po zniżkowe wyjściówki, dzięki którym Twoje dziecko będzie miało szansę na większą integrację społeczną.

Na jakie ulgi dla niepełnosprawnych może liczyć dziecko z orzeczeniem?

Dzieci podobnie jak pozostałe osoby niepełnosprawne są uprawnione do szeregu różnorodnych ulg. Mogą ułatwić one Waszą codzienność oraz poprawić sytuację finansową całej rodziny. W pierwszej części artykułu odniesiemy się do ulg podatkowych, a następnie przejdziemy do ulg dla Twojego dziecka związanych z życiem społecznym i codziennością.

Czy dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do ulgi podatkowej PCC?

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka uprawnia Cię do ubiegania się o ulgę podatkową od czynności cywilnoprawnych. Jeśli zakupiłeś na potrzeby związane z niepełnosprawnością dziecka określony przedmiot poza placówką handlową złóż w Urzędzie Skarbowym odpowiednią deklarację i dołącz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

W ramach tej ulgi masz prawo do nieponoszenia kosztów podatku za nabyte przedmioty na własne potrzeby, w ramach wydatków na:

 • sprzęt rehabilitacyjny dla dziecka,
 • wózek inwalidzki lub inny przedmiot ortopedyczny,
 • samochód osobowy.

Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej?

Dodatkowe wydatki związane z niepełnosprawnością Twojego dziecka odliczysz w swoim corocznym zeznaniu PIT w postaci ulgi rehabilitacyjnej. Będąc rodzicem lub opiekunem dziecka, które ma aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, możesz odliczyć 2 rodzaje kosztów poniesionych w roku podatkowym: wydatki limitowane i wydatki nielimitowane.

Jakie wydatki limitowane można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Wydatki limitowane to przede wszystkim koszty:

 • leków przepisanych przez lekarza,
 • przewodników dzieci niewidomych i niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo,
 • utrzymania psa asystenta,
 • używania auta osobowego,
 • środków higienicznych typu: pieluchomajtki, podkłady, pieluchy i tym podobne.

Zanim przejdziesz do rozliczenia wydatków limitowanych, sprawdź ich limit dolny i górny.

Co odliczyć można w ramach wydatków nielimitowanych w PIT?

Faktury za usługi i przedmioty, które musiałeś nabyć w związku z niepełnosprawnością swojego dziecka, odliczysz w całości od dochodów, lecz zyskasz zwrot jedynie do wysokości wcześniej od wprowadzonego podatku. Jakie koszty możesz ująć w swoim zeznaniu?

 • Wszelkie opłaty za usługi opiekuńcze oraz pielęgniarskie, które były realizowane w miejscu zamieszkania dziecka.
 • Koszty, które poniosłeś na wyposażenie i adaptację mieszkania do potrzeb związanych z niepełnosprawności dziecka.
 • Wydatki związane z adaptacją auta osobowego odpowiednio do niepełnosprawności.
 • Koszty zakupu naprawy lub najmu wyrobów medycznych koniecznych Twojemu dziecku.
 • Wydatki na wydawnictwa i materiały szkoleniowe związane z niepełnosprawnością.
 • Specjalistyczny transport karetką.
 • Koszty przejazdów transportem publicznym na turnusy rehabilitacyjne, sanatoryjne lub do placówek rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 • Opłaty turnusu rehabilitacyjnego dla Twojego dziecka i Ciebie jako opiekuna.
 • Pobyt Twojego dziecka w placówkach specjalistycznych za odpłatnością.
 • Kolonie i obozy.

W zeznaniu ujmij tylko te koszty, które wydatkowałeś samodzielnie i nie były one zrefundowane przez żadną instytucję.

Na zdjęciu znajduje się grafika informacyjna na temat korzyści płynących z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Grafika ma jasnoniebieskie tło, a na środku znajduje się biała prostokątna ramka z czarnym obramowaniem. Wewnątrz ramki znajduje się tekst w kolorze pomarańczowym:

„CZY WIESZ, CO DAJE POSIADANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?”

W lewym dolnym rogu ramki znajduje się logo z napisem „my Wspieramy”. W prawym dolnym rogu znajduje się strzałka skierowana w prawą stronę, również w kolorze pomarańczowym, z napisem „WYJAŚNIAMY TUTAJ”.

Na górze, po lewej stronie, znajduje się ikona żarówki, symbolizująca ideę lub informację. Ogólny styl grafiki jest nowoczesny i przyciągający uwagę, a użyte kolory są stonowane i czytelne.

Z jakich ulg na przejazdy może skorzystać opiekun i dziecko z niepełnosprawnością?

W prawie przewidziane są ulgi dla opiekuna i nieletniego dziecka z niepełnosprawnością w wysokości 78% zniżki. Przywilej ten dotyczy jednak przejazdów tylko i wyłącznie z miejsca zamieszkania dziecka do wszelkich placówek edukacyjnych i opiekuńczych. Jeśli podróżujecie komunikacją publiczną PKP i PKS do żłobka, przedszkola, różnego typu szkół, placówek pielęgnacyjnych, opiekuńczych lub leczniczych, wszelkich poradni specjalistycznych oraz na turnusy rehabilitacyjne możecie skorzystać z ulgi na przejazdy.

Czy ulgi na przejazdy komunikacją miejską są dostępne dla dzieci niepełnosprawnych?

To czy Twoje dziecko oraz Ty, jako jego opiekun będziecie mieli prawo do darmowych lub ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską, zależy od uchwał lokalnych władz samorządowych. Nie ma odgórnego krajowego prawa regulującego te kwestie. Sprawdź zatem jakie regulacje prawne obowiązują w Twojej miejscowości.

Do jakich instytucji dzieci z niepełnosprawnością i ich opiekunowie zakupią ulgowe wyjściówki?

Twoje niepełnosprawne dziecko oprócz leczenia, edukacji i rehabilitacji potrzebuje także dostępu do rozrywki stosownie do jego wieku. Jeśli posiadasz aktualne orzeczenie to niepełnosprawności swojego dziecka, możesz je wykorzystać, kupując bilety wejściowe do różnych placówek i instytucji. Zdecydowanie obniży to Wasze koszty dostępu do różnych usług. Ulgowe bilety dla siebie i swojego dziecka kupisz po przedstawieniu orzeczenia niepełnosprawności w kasach m.in.:

 • Teatrów, kin i muzeów.
 • Kompleksów sportowo-rekreacyjnych, stadionów, kortów lub basenów.
 • ZOO, ogrodów botanicznych i skansenów.
 • Bajkolandów, wiosek indiańskich czy prehistorycznych i w innych atrakcjach kulturystycznych.

Czy należy się ulga na abonament radiowo-telewizyjny dla dziecka z niepełnosprawnością?

Będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, masz prawo do ubiegania się o ulgę na abonament radiowo-telewizyjny. Ulga na abonament RTV obejmie też Twoje dziecko, jeśli ma ono prawo do renty socjalnej, zasiłku stałego lub całkowite uszkodzenie słuchu albo uszkodzony wzrok i zdolność widzenia do 15%. Z tą ulgą będziecie mieli prawo do zwolnienia całkowitego z opłaty.

Czy dziecko może skorzystać z ulgi w opłacie paszportowej?

Twojemu dziecku z niepełnosprawnością przysługuje ulga w postaci 50% zniżki w opłatach paszportowych. By tak się stało, musisz posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Jednocześnie, gdy pobierasz na swoje dziecko świadczenie pielęgnacyjne, także jesteś uprawniony do zniżki wysokości 50% opłaty za wydanie Ci paszportu.

Ulga w wysokości 75% przysługuje tylko dzieciom niepełnosprawnym z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę dużej rodziny.

Skrót najważniejszych informacji o ulgach dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów

Dotarliśmy wspólnie do podsumowania najważniejszych ulg, z których możesz skorzystać Ty jako opiekun lub Twoje dziecko z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy, abyś był świadomy możliwości, jakie daje Ci prawo. Zdajemy sobie sprawę, że dzięki ulgom Twoje dziecko, które jest niepełnosprawne, ma większe szanse na integrację społeczną i rozwój. Wiemy także, że zwiększone koszty związane z niepełnosprawnością dziecka przerażają jego opiekunów. Dlatego wykorzystaj wszelkie dostępne Wam ulgi:

 • podatkowe PCC i PIT,
 • na przejazdy komunikacją publiczną PKP i PKS,
 • na wyjściówki do instytucji kulturalno-sportowych,
 • abonament radiowo telewizyjny,
 • opłaty paszportowe.

Omówione ulgi dotyczą ogólnokrajowych Ustaw. Lokalne władze samorządowe uchwalają często jednak własne zarządzenia dotyczące ulg dla niepełnosprawnych. Bądź więc na bieżąco nie tylko z krajowymi rozporządzeniami, ale także lokalnym prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *