Obrazek wyróżniający do artykułu aktywny rodzic. Widoczna mama z małym dzieckiem na kolanach. Wrogu zdjęcia wyciągnięta dłoń z plikiem banknotów.

„Aktywny rodzic”, program dla pracujących mam

Rodzice małych dzieci borykają się z licznymi problemami. Zazwyczaj młoda mama wypada z rynku pracy na kilka lat. Dzieje się tak zwykle dlatego, że trudno pogodzić rodzicielstwo, opiekę nad maluchem z aktywnością zawodową. Trudności finansowe takiej rodziny nie ułatwiają korzystania z płatnej opieki nad dzieckiem.
Stąd zrodził się pomysł na program wsparcia dla rodziców małych dzieci. Projekt pod nazwą „Aktywny rodzic”, początkowo określany jako „babciowe” lub „aktywna mama”, stanowi innowacyjne rozwiązanie wspomagające przede wszystkim młode matki w reintegracji zawodowej.

Na jakie wsparcie mogą oczekiwać młodzi rodzice i jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać dodatkowe fundusze? Informacje o tym, kto, kiedy i jaką kwotę może otrzymać, znajdziesz w dalszej części artykułu.

Aktywny rodzic. Co to za program?

Inicjatywa „Aktywny rodzic” wzbudziła spore zainteresowanie, co jest zrozumiałe, szczególnie w przypadku osób wychowujących małe dzieci. Jeśli jesteś jedną z takich osób, zapewne z zaciekawieniem przyjąłeś informacje o „babciowym”.

Program został on zaprojektowany specjalnie z myślą o rodzicach, którzy pragną wrócić do pracy, lecz napotykają trudności związane z zapewnieniem odpowiedniej i stabilnej opieki nad dzieckiem. W momencie uruchomienia programu rodzice zyskają możliwość wyboru między pozostawieniem dziecka w profesjonalnej placówce opiekuńczej a opieką domową, na przykład ze strony babci.

Nazwy takie jak „babciowe” czy „aktywna mama” wskazują na bezpośredni związek programu z jego głównym celem i grupą docelową.

Zdjęcie w artykule - aktywny rodzic ukazuje śmiejących się babcię i wnuczka, bawiących się na podłodze.

Kto otrzyma wsparcie w programie „Aktywny rodzic”?

Program „Aktywny rodzic” jest skierowany do rodziców, którzy po okresie urlopu macierzyńskiego lub w trakcie urlopu wychowawczego aspirują do powrotu na rynek pracy, lub rozpoczęcia nowej pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś mamą, czy tatą opiekującym się małym dzieckiem i planującym wznowienie działalności zawodowej, możesz wnioskować o wsparcie w ramach tego programu.

Celem „babciowego” jest ułatwienie podejmowania decyzji o powrocie do pracy i motywowanie do aktywności zawodowej.

Aktywny rodzic – wymagania i kryteria w programie

W ramach programu „Aktywny rodzic” określono szczegółowe kryteria, które musisz spełnić, aby móc ubiegać się o dodatkowe finansowe wsparcie. Aby kwalifikować się do programu, konieczne jest, abyś:

  1. Był rodzicem dziecka, które nie przekroczyło jeszcze 3. roku życia.
  2. Posiadał zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etat lub umowy-zlecenia.
  3. Osiągał miesięczne dochody na poziomie co najmniej minimalnej płacy krajowej.
  4. Posiadał zawartą umowę z opiekunem dziecka lub z placówką opiekuńczą, do której dziecko będzie uczęszczać.

Program zapewnia pomoc finansową niezależnie od wysokości twoich dochodów.

Na jakie cele można przeznaczyć babciowe?

Środki otrzymane w ramach programu „Aktywny rodzic” możesz przeznaczyć na dowolne cele związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, zgodnie z własnymi priorytetami. Obejmuje to możliwość pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dla niani, lub wsparcia finansowego dla członków rodziny bądź innych bliskich osób, którzy zajmują się dzieckiem podczas Twojej pracy.

Jeśli zdecydujesz się na formalne zatrudnienie kogoś z rodziny do opieki nad dzieckiem, konieczne będzie zawarcie odpowiedniej umowy. Może to być umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna tak jak umowa o dzieło, lub zlecenie. Zorientuj się, która z nich będzie najkorzystniejsza i podpisz ją w zależności od ustaleń z osobą sprawującą opiekę.

Jesteś babcią i opiekujesz się wnukiem, sprawdź, jak zachęcić dziecko do nauki.

Ile wynosi dodatek dla aktywnej mamy?

Biorąc udział w programie „Aktywny rodzic”, masz możliwość otrzymywania regularnego wsparcia finansowego każdego miesiąca. Tak będzie się działo, aż do momentu, gdy Twoje dziecko osiągnie 3 lata. W 2024 roku zaplanowano, że miesięczna kwota wsparcia w programie, będzie wynosić 1500 zł.

Oznacza to, że w skali roku możesz otrzymać znaczącą sumę, sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak wnioskować w programie „Aktywny rodzic”?

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe z programu „Aktywny rodzic”, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Odbywa się to na podstawie procedur podobnych do tych z programu 800 plus na dziecko.

To właśnie ZUS będzie odpowiedzialny za całą procedurę. Będzie także przekazywał środki finansowe z programu „Aktywny rodzic” na konta uprawnionych rodziców, którzy postanowili wrócić do pracy, posiadając małe dzieci.

Od kiedy będzie nabór wniosków o babciowe?

Program wsparcia pod nazwą „Aktywna mama”, mający na celu pomoc w opiece nad małymi dziećmi, zostanie uruchomiony w III kwartale 2024 roku. Dokładna data rozpoczęcia programu oraz moment, od którego będzie można składać wnioski o dodatkowe środki, nie została jeszcze ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cele programu „Aktywny rodzic”

Głównym zamierzeniem ustawodawców przy tworzeniu projektów programu było umożliwienie harmonijnego połączenia obowiązków macierzyńskich z aktywnością zawodową. Dodatkowo program ma na celu wsparcie finansowe seniorów, czyli „babć”, które będą pełnić rolę opiekunek. Poprzez udział w programie będą one miały możliwość zwiększenia swoich dochodów z emerytur czy rent.

Łatwo zauważyć, że powrót do pracy matki po urodzeniu dziecka przynosi korzyści również dla społeczeństwa i państwa. Mimo wyższych wydatków na opiekę społeczną, te inwestycje zwracają się, kiedy młoda mama wraca na rynek pracy. W takiej sytuacji zaczyna ponownie przyczyniać się do budżetu państwa poprzez odprowadzanie podatków od zarobków.

Babciowe a program rodzina 500 plus

Nowe wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywny rodzic” zaprojektowano jako dopełnienie do istniejącego programu „Rodzina 500 plus„. Nie masz więc powodów do zmartwień, że ubiegając się o „babciowe” spowoduje to utratę świadczenia 800 plus. Oba te świadczenia możesz otrzymywać jednocześnie.

Program „Aktywny rodzic” w odróżnieniu od 800 plus chyba ograniczenie. Jest nim wiek dziecka. Abyś wziął w nim udział, musi ono mieć mniej niż 3 lata. Dodatkowe wymogi dotyczą aktywności zawodowej matki dziecka i osiągania przez nią minimalnego dochodu.

Podsumowanie

Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej 3. roku życia i planujesz powrót do pracy lub rozpoczęcie nowego zatrudnienia, program „Aktywny rodzic” może Ci w tym pomóc, oferując dodatkowe wsparcie finansowe. Dzięki niemu będziesz mógł pokryć koszty opieki nad dzieckiem, czy to przez zatrudnienie opiekunki, czy opłacenie żłobka.

Poszukaj odpowiedniej placówki lub osoby, która zajmie się twoim dzieckiem i podpisz z nią umowę. Pamiętaj też, że musisz zarabiać przynajmniej najniższą krajową, aby skorzystać z programu.

Od trzeciego kwartału 2024 roku masz możliwość złożenia wniosku do ZUS i uzyskania miesięcznego wsparcia w wysokości 1500 zł.

„Babciowe” może wygryźć 500 plus. „Jak nie wprowadzimy, będzie problem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *