Obowiązki gminy wobec niepełnosprawnych uczniów

autobusz szkolnyGmina musi zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły – przypomina MEN komentując skargi napływające w tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka. Nieprawidłowości należy zgłaszać do kuratorów oświaty.

Obowiązkiem gminnych władz jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.  Jeśli przejazdy finansują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni otrzymać od gminy zwrot poniesionych kosztów.

Resort edukacji precyzuje, że przez najbliższą szkołę należy rozumieć  taką placówkę, która zapewnia kształcenie specjalne. Dlatego dla zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przez gminy niezbędne jest posiadanie przez dzieci z niepełnosprawnością stosownego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

MEN podkreśla, że przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić tylko na wniosek rodzica. Podaje też, że szkoła nie może odmówić przyjęcia niepełnosprawnego ucznia. „Wszelkie przypadki naruszenia przepisów w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych powinny być zgłaszane do kuratorów oświaty, którzy sprawują nadzór pedagogiczny nad szkołami” – zwraca uwagę MEN.

Dodaje też, że indywidualnym nauczaniem można objąć jedynie te dzieci i młodzież, których zdrowie uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Potrzebne jest jednak do tego specjalne orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, które wydawane jest wyłącznie na wniosek rodziców. Dlatego – jak przypomina MEN – szkoła nie może zorganizować indywidualnego nauczania bez udziału w tej sprawie rodziców.

(norika)

Źródło: Gazeta WyborczaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Spam protection by WP Captcha-FreePartnerzy portalu dzieciniepelnosprawne.pl